Querétaro značenje

Querétaro, gl. grad istoimene sav. države u sr. Meksiku; 639 839 st. Katedrala iz 16. st. Sveuč. (osn. 1951). Pamučna i keramička ind. – Staro meks. naselje; Španjolci ga osvojili 1531; gl. grad Meksika 1847–48; ondje je osuđen i strijeljan car Maksimilijan i.