Québec značenje

Québec (Quebec), pokrajina u I Kanadi; 1 542 056 km2, 7 237 479 st. Obuhvaća veći dio poluotoka Labrador. Ležišta željezne rude, bakra, zlata, cinka, azbesta. Drvna ind., kovinarstvo. Upravno središte Québec, najveći Montreal. – pov Francuska kolonizacija potkraj 16. st.; od 1663. franc. kolonija (Nova Francuska). Nakon brit.-franc. sukoba, od 1763. pod brit. upravom (većinskoj franc. zajednici prava je osigurao → Quebec act). Pokrajina u kan. konfederaciji (1867). U 20. st. nastavljene su težnje iz redova franc. zajednice za nezavisnošću; 1960-ih i 1970-ih više je terorističkih akcija Quebečke fronte za oslobođenje. Zasebnost priznata potkraj 1995. na osnovi franc. jezika i kulture.