Quarenghi značenje

Quarenghi, Giacomo (1744–1817), tal. graditelj; dvorski arhitekt u Sankt Peterburgu. Akademija znanosti; pal. Lanskoj; Aleksandrov dvorac u Puškinu (nekoć Carskoem selu).