Quaglio značenje

Quaglio, Domenico (1787–1837), njem. slikar tal. podrijetla; dvorski kaz. slikar u Münchenu, autor dokumentarno vrijednih veduta i prvih njem. litografija.