quad značenje

quad, angloam. jedinica energije, definirana kao 1015 Btu ≈ 018 J = EJ.