Qandahar značenje

Qandahar (Kandahar, Kandaghar), grad u J Afganistanu; 359 700 st. Središte istoimene pokrajine, trgovačko središte i cestovno čvorište. Mehanička, tekstilna i prehr. ind. Zračna luka. Grad je vjerojatno osnovao Aleksandar Veliki.