Pynchon značenje

Pynchon, Thomas (1937), am. književnik postmodernist; djela u stilu magičnoga realizma, prožeta elementima detektivskoga romana, stvarnosti i fikcije, te metaforikom i parodijom. V.; Gravitacijska duga; Vineland.