Putumayo značenje

Putumayo, rijeka u Južnoj Americi, pritok Amazone; duga 1580 km; plovna gotovo u cijeloj duljini.