puška značenje

puška, ručno vatreno oružje, kojim je naoružano pješaštvo. Za lov na divljač upotrebljava se lovačka p. Podvodna p., kojom se lovi riba, izbacuje harpun djelovanjem opruge ili komprimiranoga zraka.