pušina značenje

pušina (Silene), biljni rod s o. 450 zeljastih vrsta iz por. karanfila; u nas nekoliko desetaka vrsta koje dolaze na prostorima od visokih planina (S. acaulis) do morske obale (S. sedoides).