Pupin značenje

Pupin, Mihajlo (1858–1935), am. fizičar srp. podrijetla. Najvažniji izum Pupinov svitak; ugradnjom na o. svaka 2 km telefonskoga voda (pupinizacija) smanjuje se prigušenje i omogućuje prijenos dojavnim kabelom do 70 km bez pojačala.