publicist značenje

publicist (lat.), novinar, pisac o društveno-polit. pitanjima, koji surađuje u časopisima, novinama i dr. publikacijama, te analizama i komentarima aktualnih polit. događaja utječe na stvaranje javnoga mišljenja.