Ptuj značenje

Ptuj, grad u SI Sloveniji; 18 339 st. Sačuvan stari grad (14–17. st.). Prehr. ind. – Prema arheol. nalazima iz rim. doba (utvrđeno središte Poetovio) P. je bio najveće mitraističko svetište na tome području.