psiholingvistika značenje

psiholingvistika (grč.+lat.), dio lingvistike i psihologije koji proučava probleme u svezi s psihološkim procesima koji se odvijaju pri usvajanju i razvoju jezika te u odnosu između komunikacije i značenja, tj. proučava jezična ponašanja (proces proizvodnje i razumijevanja izričaja, usvajanje jezika) u njihovim psihol. aspektima.