pšenica značenje

pšenica (Triticum vulgare), jednogodišnja biljka iz por. trava, jedna od najstarijih i najvažnijih kulturnih biljaka i gl. krušarica; uzgaja se u nizinskim predjelima umjerenoga pojasa; postoje ozimi i jari tipovi, s osjem i bez osja. Rodu Triticum pripada i niz drugih manje važnih kulturnih vrsta, npr.: tvrda p., engleska p., krupnik, pir jednozrnac, te nekoliko samoniklih.