Przyboś značenje

Przyboś, Julian (1901–70), polj. pjesnik; pripadnik skupine Skamander, najizrazitiji predstavnik polj. avangarde između I. i II. svj. rata; nakon II. svj. rata aktivan u polj. kult. i javnom životu; nadahnjivao se motivima industrijske civilizacije. Vijak; Objeručke; Jednadžba srca; Dok mi živimo.