prvobitna povijest značenje

prvobitna povijest, prijelazno razdoblje između prapov. i pov. doba; naziv za najmlađa razdoblja prapov. doba.