Prvi svibanj značenje

Prvi svibanj (Prvi maj), međunar. blagdan rada, dan radničke solidarnosti; slavi se u spomen na štrajk 40 000 radnika održan 1. 5. 1886. u Chicagu, koji je policija oružjem ugušila; također hrv. državni blagdan (Praznik rada).