provincija značenje

provincija (lat.). 1. U Rimskome Carstvu, područje izvan Italije u užem smislu riječi, pod upravom predstavnika središnje (carske) vlasti. 2. U organizaciji Kat. crkve, područje jedne ili više biskupija pod upravom nadbiskupa s naslovom metropolita, ili teritorijalna jedinica nekoga reda, redodržava (franjevačka, isusovačka p.). 3. Pokrajina; upravno područje s određenom samoupravom. U administrativno-polit. sustavima nekih zemalja, područje veće od kotara (distrikta), a manje od oblasti. 4. pren područje izvan grada (os. glavnoga); također PEJ.