protovestijar značenje

protovestijar (grč.+lat.), upravitelj vladarskih, odn. drž. financija, posebno nadzornik careve garderobe u Bizantu. Za Tvrtka I. dostojanstvo p. uvedeno u Bosnu.