protostomi značenje

protostomi (grč.) ili prvouste (Protostomia), skupina životinja u kojih se usta razvijaju na mjestu prausta ili blastopora gastrule; p. su: plošnjaci, kolutićavci, člankonošci, mekušci. supr deuterostomi.