protorenesansa značenje

protorenesansa (grč.+franc.), predrenesansa, rana pojava oslanjanja na ant. oblike u tal. umjetnosti 13. i 14. st.