protonotar značenje

protonotar (lat.), u hrv.-ug. drž. zajednici, pomoćnik vrhovnih sudaca kraljevstva.