protiron značenje

protiron (grč.), u ant. grč. arhitekturi, predvorje između vanjskih i unutrašnjih vrata građevine, odgovara rim. vestibulu.