proteza značenje

proteza (grč.). 1. Umjetno načinjen dio tijela, od drveta, stakla, kovine, plastične mase i sl., npr. umjetno oko, zubalo, umjetna noga. 2. lingv neetimološki dodatak na početku riječi (vulgarnolat. escutu, franc. écu prema lat. scutum: štit; hrv. jabuka, rus. jabloko prema germ. oblicima – npr. njem. Apfel).