protagonist značenje

protagonist (grč.). 1. U ant. grč. drami, glumac koji igra gl. ulogu. 2. Glavni junak u knjiž. djelu. 3. pren pokretač zbivanja.