prostor-vrijeme značenje

prostor-vrijeme, kontinuum u kojem se odvijaju sva fizikalna zbivanja; određen četirima koordinatama (trima prostornima i jednom vremenskom).