propeler značenje

propeler (engl. iz lat.), zračni vijak, elisa; dio zrakoplova koji snagu klipnoga motora pretvara u vučnu silu; obično se nalazi ispred motora (vučni p.), rijetko iza (potisni p.); p. se upotrebljava i za druge svrhe, npr. u ventilatorima, vjetrenjačama, motornim saonicama; → vijak 2..