propelani značenje

propelani, policiklički ugljikovodici u molekuli kojih tri prstena dijele zajedničku vezu ugljik–ugljik. Molekula je dobila ime po svojem obliku koji podsjeća na propeler.