Pronyjeva kočnica značenje

Pronyjeva kočnica, suha kočnica za mjerenje snage motora. Danas se u tu svrhu upotrebljava električna ili hidraulična kočnica.