pronuncij značenje

pronuncij (lat.), papinski izaslanik u nekoj državi, ima status veleposlanika, ali nije dekan diplomatskoga zbora.