pronaos značenje

pronaos (grč.), otvoreno predvorje ant. hrama, obično sa žrtvenikom.