promidžba značenje

promidžba, planski organizirano širenje polit., gospodarstvenih, vjerskih i dr. ideja radi pridobivanja javnoga mišljenja (javnim nastupima, masovnim medijima i sl.); propaganda.