Prokna značenje

Prokna, grč. mit, kći atenskoga kralja Pandiona i žena tračkoga kralja Tereja; sa sestrom Filomelom ubila sina Itisa, pa su je bogovi za kaznu pretvorili u lastavicu.