proizvodnja značenje

proizvodnja, proces svjesnoga, organiziranog čovjekova djelovanja na proizvodne čimbenike (prirodni izvori rada, sirovine, poluproizvodi) ili predmete rada s pomoću sredstava za rad, a radi proizvodnje dobara za razmjenu na tržištu; ukupnost proizvoda i usluga ostvarenih na nekom području u određenom vremenu.