program značenje

program (grč.). 1. Usmeno ili pismeno izlaganje onoga što je potrebno učiniti ili što se predlaže da bude učinjeno; nacrt, zamisao, cilj, plan djelatnosti. 2. Raspored (popis djela izvedenih na koncertu; popis izvođača kaz. predstave). 3. Radiotelevizijske emisije prema određenoj shemi ili planu. 4. Plan rada i učenja što ga treba ostvariti u određenom školskom razdoblju. 5. inf skup uputa (sastavljenih u skladu s određenim kodom) kojima je svrha razriješiti određeni problem s pomoću elektroničkoga računala.