problem značenje

problem (grč.), teško pitanje, znanstveno pitanje koje treba riješiti, a podložno je raspravi; poteškoća koju treba riješiti da bi se postigao određeni rezultat; poteškoća, komplikacija, emotivni sukob.