prizma. značenje

prizma. 1. mat geometrijsko tijelo omeđeno s dvama sukladnim višekutnicima kao bazama (B) i pobočjem od paralelograma (pravokutnika kod uspravne p., a redovito romboida kod kose); volumen: V = B · v, gdje je v visina. 2. fiz optička p., obično trostrana od prozirna materijala (npr. stakla); služi za dobivanje spektra svjetlosti, ili za totalnu refleksiju u optičkim instrumentima.