privredno pravo značenje

privredno pravo, skup pravnih propisa koji reguliraju pravni položaj privr. organizacija i način njihova poslovanja. Obuhvaća još pomor. pravo, mjenično i čekovno pravo, pravo ind. vlasništva, propise o uporabi i zaštiti uzoraka, žigova i dr. te tvori posebnu granu prava.