privredni prijestup značenje

privredni prijestup, kažnjivo djelo koje se sastoji u kršenju pravila o privr. i financijskom poslovanju privr. organizacija i drugih pravnih osoba. Za suđenje p. p. ovlašteni su privr. sudovi.