prirodne znanosti značenje

prirodne znanosti, znanosti u kojima se opisuje priroda i proučavaju njezine pojave i zakonitosti (npr. mineralogija, zoologija, botanika, astronomija, fizika, kemija). Jedne su egzaktne (fizika, kemija), a druge pretežito opisne (biologija s mikrobiologijom i paleontologijom, zemljopis, geologija, kristalografija i dr.).