primarne značenje

primarne (osnovne) boje, tri boje (crvena, žuta i plava) od kojih se miješanjem pigmenata mogu dobiti sve ostale boje; miješanjem dviju primarnih nastaju sekundarne boje (narančasta, zelena i ljubičasta).