prilog značenje

prilog, lingv nepromjenljiva i vrlo heterogena vrsta riječi koja se dodaje (»prilaže«) glagolima, pridjevima i drugim prilozima (ili cijeloj rečenici) da bi im dopunila ili pobliže odredila (ograničila) značenje; izražava mjesto (vani, ovdje), vrijeme (sutra, ljetos), način (jako, rado) i dr.; načinski p. ima komparaciju, poput opisnih pridjeva.