prilagođivanje značenje

prilagođivanje (prilagodba), psih i soc, suživljavanje s okolinom, oblik ponašanja koji teži uspostavljanju ravnoteže između životnih (razvojnih) težnji, potreba, zahtjeva pojedinca i uvjeta što ih nameće okolina, posebno društvena; sin akomodacija, → adaptacija.