prikazanje značenje

prikazanje, srednjovj. crkv. drama s relig. sadržajem; vrste: mirakul, misterij, moralitet; starosl. skazanje.