prijevara značenje

prijevara, kazneno djelo protiv društvene i privatne imovine; obmana na štetu svoje ili tuđe imovine u namjeri da učinitelj pribavi sebi, ili drugomu, protupravnu imovinsku korist.