Prijatelj značenje

Prijatelj, Ivan (1875–1937), slov. povjesničar književnosti; objavljivao slov. klasike; prevodio s ruskoga.