prijamnik značenje

prijamnik, el uređaj za primanje obavijesti; prema načinu prijenosa naziva se: zvučni ili akustički p., svjetlosni p., radijski p., televizijski p. i dr.; nakon prijama, informaciju pretvara u uporabivi oblik (slušanje, gledanje, mjerenje, memoriranje i dr.).