prihod značenje

prihod, svako primanje u novcu ili robi; može se ostvarivati ekon. djelatnošću (proizvodnja, razmjena itd.), ili uživanjem nekoga prava (vlasništva, plod uživanja rente, mirovine itd.). Ukupni p. gospodarstvene organizacije predstavlja vrijednost prodane robe i izvršenih usluga. Čisti p., iznos koji preostane kad se od ukupnoga p. odbiju troškovi poslovanja. Drž. prihodi, sva primanja što ih ostvaruju država u cjelini i njezini konstitutivni dijelovi.