prigušivač značenje

prigušivač (atenuator), naprava za smanjivanje neke fizikalne veličine.